HOTLINE: (028) 5413 7189

Vui Tết Thiếu Nhi Nhận Quà Mê Ly

 



Thời gian: từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 05/06/2021

* Chương trình dành cho Khách hàng tham gia mua hợp đồng bảo hiểm của PHL trong thời gian chương trình khuyến mãi và hợp đồng được phát hành trong tháng 06/2021.
* Áp dụng cho những hợp đồng với Người được bảo hiểm có độ tuổi từ 12 tuổi trở xuống.


Xem chi tiết thông báo của chương trình tại đây