HOTLINE: (028) 5413 7189

Hoàn tất chương trình đồng hành chia sẻ dành cho khách hàng trước đại dịch COVID-19

 
Kính chào Quý Khách hàng và Anh/Chị đại lý,

Với mong muốn được đồng hành, chia sẻ và tăng cường bảo vệ cho Quý Khách hàng cùng Anh/Chị Đại lý, Phú Hưng Life đã thực hiện chương trình hỗ trợ đặc biệt “Đồng hành chia sẻ dành cho Khách hàng và Đại lý trước đại dịch Covid-19” trong khoảng thời gian từ ngày 15/05/2021 đến hết ngày 31/08/2021

Nay, Phú Hưng Life xin thông báo hoàn tất chương trình “Đồng hành chia sẻ dành cho Khách hàng và Đại lý trước đại dịch Covid-19”, và không nhận thêm bất kỳ trường hợp giải quyết chi trả quyền lợi nào (kể cả các yêu cầu chi trả đối với các sự kiện phát sinh trước ngày 31/8/2021) liên quan đến chương trình sau ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Chúng tôi hy vọng rằng, chương trình hỗ trợ đặc biệt này đã san sẻ và giúp đỡ phần nào cho Quý Khách hàng và Anh/Chị Đại lý trong giai đoạn này.

Chúc Quý Khách hàng và Anh/Chị Đại lý sức khỏe và bình an.

*Thông báo này theo memo số PHL.092021