HOTLINE: (028) 5413 7189
PHÚ HƯNG PHÁT LỘC

LÍ DO NÊN THAM GIA
 
 • Sản phẩm làm giàu ưu việt nhất cho mọi gia đình.
 • Chỉ đóng phí 01 lần và được bảo vệ đến 10 năm.
 • Lãi suất đầu tư hấp dẫn.
 

giàu hơn khi được bảo vệ


QLBH: Nhận Giá trị lớn hơn giữa STBH và GTTK bảo vệ, cộng thêm GTTK đầu tư khi có rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
Ví dụ:
 • STBH: 100 triệu đồng
 • GTTK bảo vệ: 20 triệu đồng
 • GTTK đầu tư: 50 triệu đồng
Trong trường hợp có Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm là 150 triệu đồng.
QLBH – Quyền lợi bảo hiểm
STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.
GTTK – Giá trị tài khoản: số tiền KH tích tũy được từ việc đóng phí bảo hiểm và hưởng mức lãi suất đầu tư.
giàu hơn về kinh tếHưởng lãi suất đầu tư
hấp dẫnThưởng 10% trên
Phí bảo hiểm cơ bản (*)

Thưởng 30% trên
Phí bảo hiểm cơ bản (**)

100% GTTK sau năm Hợp đồng thứ 5

Phí rút tiền từ GTTK đầu tư

(*) Thưởng vào Giá trị tài khoản đầu tư khi đóng trước toàn bộ Phí bảo hiểm cơ bản.
(**) Thưởng vào Giá trị tài khoản đầu tư cuối năm hợp đồng thứ 3.
Anh A, 30 tuổi tham gia sản phẩm Phú Hưng Phát Lộc
với các thông tin sau:
 • Số tiền bảo hiểm: 100 triệu đồng
 • ​Thờ​i hạn hợp đồng: 10 năm
 • Phí cơ bản hàng năm: 10 triệ​u
 • Anh linh hoạt đóng toàn bộ 3 năm phí cơ bản
 • Anh đầu tư thêm 10 triệu mỗi năm trong 3 năm
SƠ ĐỒ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN THEO ĐỘ TUỔI
Quy ước:
10 triệu =
            (Giá trị được minh họa ở mức lãi suất 7%)
QUYỀN LỢI KHÁC
 •  Thưởng đóng trước 1 triệu: Nhận thưởng khi đóng trước toàn bộ Phí bảo hiểm cơ bản vào lúc tham gia.
 •  Thưởng duy trì hợp đồng 3 triệu: Nhận thưởng vào đầu năm hợp đồng thứ 4.
    ◈ Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 60 tuổi 
  ◈ Thời hạn hợp đồng: 10 năm
  ◈ Thời hạn đóng phí: 03 năm
Vui lòng nhập thông tin để công cụ tính kế hoạch tích lũy cho bạn
KHOẢN TIỀN BẠN SẼ TÍCH LŨY TRONG 10 NĂM VỚI MỨC LÃI SUẤT 6%

   SẢN PHẨM CHÍNH