HOTLINE: (028) 5413 7189
PHÚ HƯNG ĐẠI PHÁT

  
LÍ DO NÊN THAM GIA
 

Phí đóng thấp 
Quyền lợi bảo hiểm nâng cao

 

Lãi suất đầu tư vượt trội
Miễn phí rút tiền từ GTTK đóng thêm

   

Bảo vệ trọn đời đến 99 tuổi
Mở rộng tuổi tham gia đến 70

 

Gia tăng bảo vệ trước rủi ro với các sản phẩm bổ trợ


QUYỀN LỢI BẢO VỆ
 
QLBH cơ bản: nhận Giá trị lớn hơn giữa STBH & GTTK khi có rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
QLBH nâng cao:
Tử vong:
 
Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn:
Khách hàng có thể chọn 01 trong 02 QLBH: Cơ bản/Nâng cao​
 
QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ
 

Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn

Thưởng đặc biệt năm thứ 10
Lên đến 300 % phí cơ bản năm đầu

Thưởng đặc biệt năm thứ 20 
300 % phí cơ bản năm đầu

Thưởng duy trì hợp đồng 
2,0 % GTTK cơ bản bình quân

QLBH  Quyền lợi bảo hiểm.
STBH – Số tiền bảo hiểm: là số tiền Công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản.
GTTK – Giá trị tài khoản: là số tiền Khách hàng tích tũy được từ việc đóng phí bảo hiểm và hưởng mức lãi suất đầu tư.
Chị A 40 tuổi tham gia sản phẩm Phú Hưng Đại Phát
cho con gái với các thông tin sau:
  • Tuổi: 20 tuổi
  • Số tiền bảo hiểm: 1 tỷ đồng
  • Thời hạn hợp đồng: 79 năm
  • Phí bảo hiểm hàng năm: 15,043,000 triệu đồng/ năm
  • ​Thờ​i hạn​ đ​óng​ phí​: 20 năm
SƠ ĐỒ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN THEO ĐỘ TUỔI
Ứng với mức lãi suất 6%/năm
  GTTK (triệu)
 
Tuổi NĐBH
146
 
30
263
 
35
456
 
40
                    Tử vong
456  triệu đồng
582
 
45
753
 
50
982
 
55
1,291
 
60
1,703
 
65
2,275
 
70
3,040
 
75
4,064
 
80
5,435
 
85
7,269
 
90
12,272
 
99
              Tử vong
         12 tỷ 272 
         triệu đồng
 
 
QUYỀN LỢI KHÁC
Thưởng duy trì hợp đồng: Từ 342 nghìn - 4 triệu (Tăng dần theo GTTK).
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG CƯỜNG

Tử vong và Thương tật
do tai nạn

 

Phí đóng: 716.000 đ/năm
Bảo vệ đến 600 triệu 

Hỗ trợ đóng phí

 

Phí đóng: 1.985.000 đ/năm
Hỗ trợ đóng phí lên đến 20 năm 

Bệnh hiểm nghèo

 

Phí đóng: 246.000 đ/năm
Bảo vệ đến 600 triệu 

Bệnh hiểm nghèo phụ nữ

 

Phí đóng: 466.000 đ/năm
Bảo vệ đến 1 tỷ

 


 
    ◈ Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 70 tuổi 
  ◈ Thời hạn hợp đồng: đến 99 tuổi
Vui lòng nhập thông tin để công cụ tính kế hoạch tích lũy cho bạn.
* Từ 61 - 70 tuổi liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để được hỗ trợ
KHOẢN PHÍ BẢO HIỂM BẠN CẦN ĐÓNG LÀ
 
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
Chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm trước 40 bệnh hiểm nghèo.
           
 
Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do tai nạn
  • Chi trả 100%-300% Số tiền bảo hiểm khi Tử vong do tai nạn.
  • Chi trả lên đến100% Số tiền bảo hiểm khi Thương tật do tai nạn.
  • Chi phí thấp, chỉ từ 400đ/ngày. 
 
Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí
Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo của phụ nữ
  • Chi trả lên đến 500% Số tiền bảo hiểm trước các bệnh ung thư giai đoạn đầu, ung thư giai đoạn sau, phẫu thuật do ung thư, phẫu thuật do tai nạn hoặc biến chứng thai sản.
  • Chi phí thấp, chỉ từ 300đ/ngày.
 
Bảo hiểm Tử kỳ 
Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm khi Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

   SẢN PHẨM CHÍNH