HOTLINE: (028) 5413 7189
PHÚ HƯNG AN GIA

LÍ DO NÊN THAM GIA
 

Sản phẩm mang đến sự bảo vệ lâu dài
đến 70 tuổi trước rủi ro tử vong hoặc
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn100% Số tiền bảo hiểm
Được chi trả trong trường hợp rủi ro tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

 

Anh An 30 tuổi tham gia sản phẩm Phú Hưng An Gia với các thông tin sau:
  • Số tiền bảo hiểm: 1 tỷ đồng
  • Thời hạn hợp đồng: 30 năm
  • Mức phí bảo hiểm: 7 triệu/năm
  • Thời hạn đóng phí: 30 năm
 
 
 
QUYỀN LỢI BỔ TRỢ

Tai nạn

Phí đóng: 240.000 đ/năm
Bảo vệ: 100 triệu

Nằm viện

Phí đóng: 520.000 đ/năm
Hỗ trợ: 200.000 đ/ngày

Bệnh hiểm nghèo

Phí đóng: 575.000 đ/năm
Bảo vệ: 100 triệu


Tuổi tham gia:
18 - 65 tuổi


Thời hạn hợp đồng:
5 - 30 năm


Thời hạn đóng phí:
5 - 30 năm

Vui lòng nhập thông tin để công cụ tính kế hoạch tích lũy cho bạn
KHOẢN PHÍ BẢO HIỂM BẠN CẦN ĐÓNG LÀ

   SẢN PHẨM CHÍNH