HOTLINE: (028) 5413 7189
Bảo hiểm Tử kỳ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 
 

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
100% Số tiền bảo hiểm 
 

 

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối [*]
Giá trị nhỏ hơn giữa 50% Số tiền bảo hiểm và 200 triệu đồng

(*) Áp dụng với sản phẩm Phú Hưng An Gia & Phú Hưng Trí Việt.


Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Quy tắc & Điều khoản

   SẢN PHẨM CHÍNH