HOTLINE: (028) 5413 7189
Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 

Hỗ trợ tài chính trước rủi ro 

  • Tử vong do tai nạn: 100%-500% Số tiền bảo hiểm
  • Thương tật do tai nạn: lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
  • Bỏng nặng do tai nạn: 130% Số tiền bảo hiểm

 


   SẢN PHẨM CHÍNH