HOTLINE: (028) 5413 7189
Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 

Hỗ trợ chi phí nằm viện
Quyền lợi lên đến 100 lần Số tiền bảo hiểm/năm 

  • Nằm viện: 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 100 ngày/năm)
  • Nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực: thêm 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 30 ngày/năm)
  • Phẫu thuật [*]: 500% Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật (tối đa 500% Số tiền bảo hiểm cho cùng một bệnh, Bệnh hiểm nghèo hoặc Thương tật)
  • Nằm viện để điều trị Bệnh hiểm nghèo [*]: thêm 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 30 ngày/năm)
[*] Áp dụng cho sản phẩm Phú Hưng An Gia & Phú Hưng Trí Việt.

 


   SẢN PHẨM CHÍNH