HOTLINE: (028) 5413 7189
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo của phụ nữ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 

Hỗ trợ tài chính trước các rủi ro dành riêng cho phụ nữ 
Tổng quyền lợi lên đến 500% Số tiền bảo hiểm

  • Ung thư giai đoạn đầu: lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
  • Ung thư giai đoạn sau: 200% Số tiền bảo hiểm
  • Phẫu thuật do ung thư: lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
  • Biến chứng thai sản: lênđến 100% Số tiền bảo hiểm

   QUY TẮC & ĐIỀU KHOẢN
Quy tắc & điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ trợ


   SẢN PHẨM CHÍNH