HOTLINE: (028) 5413 7189

QUYỀN HẠN
 
1. Sở hữu trí tuệ
Tất cả thông tin và hình ảnh trên website, bao gồm không giới hạn tới nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (“Phú Hưng Life”). Việc sao chép, sử dụng bất kỳ thông tin và hình ảnh nào trên website này phải được Phú Hưng Life chấp thuận trước bằng văn bản.

2. Miễn trừ trách nhiệm
Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước.

Việc kết nối với bất kỳ website liên kết, thông tin về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trên website này hoặc bất kỳ đường dẫn tới một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không, trong mọi trường hợp, được coi là sự công nhận đối với website của cá nhân hoặc tổ chức đó, hoặc sản phẩm, dịch vụ hay sự đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó cho website này.

Việc sử dụng website bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, Phú Hưng Life hay bất kỳ cá nhân nào tham gia tạo lập website sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ nguy hại trực tiếp hay gián tiếp nào mà người sử dụng website có thể gặp khi phát sinh các vi phạm an toàn và bảo mật.