HOTLINE: (028) 5413 7189

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 
Thông báo
Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web www.phuhunglife.com, bao gồm bất kỳ trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

1.    Quyền sở hữu
Trang Web này là tài sản của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (“Phú Hưng Life”).

2.    Sở hữu trí tuệ
Tất cả thông tin và hình ảnh trên website, bao gồm không giới hạn nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng đều là tài sản thuộc quyền sở hữu Phú Hưng Life. Không có gì được thể hiện trên trang Web này có thể được hiểu là cho phép được quyền sao chép, sử dụng hoặc phân phối bất kỳ tên gọi, biểu trưng, thương hiệu, hoặc nhãn hiệu dịch vụ hay bất kỳ thông tin nào, khi không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Phú Hưng Life.

3.    Sử dụng Tài Liệu
Tài Liệu và các điều khoản, điều kiện và các mô tả thể hiện trên Trang Web này có thể thay đổi. Nghiêm cấm sử dụng trái phép các Trang Web và hệ thống của Phú Hưng Life bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào hệ thống của Phú Hưng Life hoặc dùng sai bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp sử dụng trái phép các Trang web và hệ thống của Phú Hưng Life. Phú Hưng Life có thể chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.

4.    Các liên kết
Trang Web này có thể có các liên kết tới các trang web được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Phú Hưng Life). Phú Hưng Life từ bỏ trách nhiệm đối với bất cứ thông tin, tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có liên kết với trang web này. Đối với đường dẫn liên kết tới trang web của bên thứ ba, Phú Hưng Life không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào tại các trang web đó. Phú Hưng Life cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó.

5.    Không bảo đảm
Tài Liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang Web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng hoặc theo nguyên trạng được cung cấp. Phú Hưng Life không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của Tài Liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài Liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với Trang Web này và Tài Liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

6.    Giới hạn trách nhiệm
Trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp Phú Hưng Life sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại, mất mát hay phí tổn trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay mang tính hệ quả phát sinh có liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ các trang web được liên kết nào, hay từ việc bất kỳ bên nào sử dụng hoặc không thể sử dụng được trang web này hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào, hoặc có liên quan đến bất kỳ việc không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, vi-rút máy tính hay lỗi hệ thống hoặc đường truyền, ngay cả khi Phú Hưng Life, hoặc đại diện của Phú Hưng Life, đã được khuyến nghị về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát hay phí tổn đó.